"Az ember változik, de a föld megmarad, s egy nemzet sorsa
nem csillagokban vagyon följegyezve, hanem a telekkönyvekben."
Wass Albert

Isten hozta!

Először is a nevünket kell megmagyaráznunk, ne- hogy valaki azt higgye, egy újabb külföldi céggel áll szemben. A würükh szó az Iszfaháni kódexben található (mely egy hun szójegyzéket tartalmaz), je- lentése: őrség. Ezt talán fölösleges is tovább ra- gozni.

Jurta

Vállalkozásunkat azzal a nem titkolt céllal hoztuk létre, hogy segítsünk az embereknek - és itt első- sorban magyar honfitár- sainkra gondolunk - ezen az érintetlen, szép vidéken, elérhető áron földet, házat vásárolni.
Talán nem kell mondanunk, mekkora területet bir- tokolnak már így is a Magyarországon alapított, de külföldi érdekeltségű cégek. Mi azt szeretnénk, ha most már egyre több magyar is felfedezné ezt a tájat, az itt rejlő lehetőségeket, és találna itt mene- külési útvonalat a Föld- és emberiségellenes globa- lizmus káros hatásai elől. S ha az itteniek nem szorulnának arra, hogy más ország állampolgárai- nak adják el ingatlanjaikat.
Tudjuk, hogy az embereknek többnyire rossz ta- pasztalatai vannak az ingatlanközvetítőkkel. Nekünk is csak az volt... Ezért is kezdtünk bele ebbe a vállalkozásba: hisszük, hogy ezt is - mint minden mást - lehet tisztességesen csinálni. Úgy, hogy a megkötött üzletek után is bele tudjunk nézni mások szemébe, s hogy a jövőben is bizalommal fordul- janak hozzánk. Ezért mi nem különböztetjük meg az ügyfeleket, nem kategorizálunk.
Tiszta szívünkkel, teljes odaadással igyekszünk szolgálni a kitűzött célt. Biztosak lehetnek abban, hogy itt mindenkinek szakszerű, pontos kiszolgá- lásban lesz része, s még ha nem is villoghatunk cifra palotával, "csilivili", modern irodával, sőt, sem ro- koni, sem bratyizós kapcsolatban nem állunk fontos emberekkel, s még a spanyol viaszt se mi találtuk fel, a munkánkkal pótoljuk majd ezt a hiányos- ságot...

Nálunk így is lehet

Mi nem csupán az ingatlanok tulajdonosaitól fogadunk megbízásokat, hanem vásárolni szándékozóktól is, azaz ha Ön nem talál az ajánlataink között megfelelőt, megteheti, hogy saját, egyéni igényeit részletezve úgynevezett vevő- képviseleti megbízást ad nekünk. Így mi az ügyintézés folyamatában csak és kizárólag az Ön érdekeit képviseljük.
Ezzel elkerülheti a feleslegesen lerótt köröket: biztos lehet benne, hogy amit elképzelt, az meg is valósul (ebben az esetben is csak a tényleges adás-vételkor történik teljesí- tés, azaz a jutalék kifizetése is csak akkor esedékes). Ha ön is igényt tart szakszerű érdekképviseletre, bízzon meg minket!

Miben segíthetünk Önnek?


virág


Az Őrségről, saját szemmel


Image

Az Őrség, mint tájegység Magyarország nyugati határszélén található. Eredetileg 18 település tartozott hozzá, melyeket együttesen úgynevezett "történelmi Őrségnek" neveznek. A XX. század azonban kissé bezavart. Egyrészt Trianon miatt, minek során egyes településeket elcsatoltak, másrészt pedig az Őrségi Nemzeti Park megalakulása miatt. Ennek a fogalomzavarnak köszönhetően ma már ott tartunk, hogy szinte az egész Nyugat-Magyarország az "Őrség kapuja".
Sokan nem is tudják, micsoda néprajzi-kulturális kincseket rejt ez a térség. A veleméri Árpád-kori templom pl. olyan különleges, hogy elvárható lenne, hogy a világ egyik csodájaként említsék (ld. Pap Gábor művészettörténész: Velemér - Egy téridő-gráf működési vázlata)
De a szentgyörgyvölgyi és őriszentpéteri templomok is "kötelező" látnivalók, mint ahogy kötelező lenne mindenkinek végigmenni az itteni tanösvényeken is, hogy megismerjék ezt a páratlanul gazdag növény- és állatvilágot.
A tájra jellemzőek a lágyan hullámzó dombok, gyönyörű, színes gyümölcsösök, néha már valószínűtlenül zöld erdők, mezők, a kedvezőtlen talajadottságok ellenére gondosan művelt szántók, kaszálók, s kis patakok, tavacs- kák, tókák.
A szubalpin éghajlat miatt errefelé sok a csapadék, s általában véve hűvösebb van, mint az országban másutt.
Az Őrségre az úgynevezett szeres, a Vendvidékre pedig a szórványtelepülés jellemző, amely alatt eredetileg rokonsági alapon szerveződő települési egységeket kell érteni; a főként dombtetőkön lévő épület csoportokhoz jókora területek tartoznak. Hála Istennek, a tájnak ezen jellemzője még máig megmaradt, bár a nagy bevándor- lásnak köszönhetően egyes "felkapott" szerek kezdenek elég sűrűn lakottá válni, a telkek mérete csökken, egyre több új ház épül, egyre közelebb egymáshoz... De azért minden településen találni érintetlen részeket, ahol az ember úgy érezheti, egy mesebeli helyre csöppent.
Image Építészeti stílusában egyedülálló az itt elterjedt "kódisállás", ami a házak bejáratához épített, lerövidített, oszlopos tornácot jelöli. Rendkívül hangulatos képet festenek a kerített házak, a grandiózus melléképületekkel, amelyeket sokan - kihasználva a mezőgazdaság, állattartás háttérbe szorulása miatt parlagon heverő helyiségeket - átalakítottak lakássá, vendégházzá.
Néhány helyen még ma is látunk ún. tókát, amelyet annak idején az állatok itatására használtak.
No és ne feledkezzünk meg a zsúpfedeles boronaházakról, a székely forma- és ízlésvilág itteni nyomairól, és az emeletes kásturól se.
Mindezek együtt - meg persze a helyi vendégszeretet - felejthetetlen élményt nyújtanak az idelátogatóknak, akiknek nagy része biztos, hogy visszajáró vendég lesz e tájon. De sokan olyannyira "elvarázsolódnak", hogy ingatlant is vásárolnak, sőt, nem kevesen ide is költöznek. Nincs is ezzel baj, hiszen a "tősgyökeres" őrségiek egyre kevesebben vannak: kevés a gyermek, s az a kevés is jószerivel mind városba költözik, a könnyebb megélhetés reményében. Ők talán nem is tudják, mekkora értéket hagynak maguk mögött.
Egy biztos: itt egyre több a megüresedő, kihasználatlan ház, a gondozatlan telek, rét...